گفتنی ها

گفتنی ها را باید گفت

گفتنی ها را باید گفت

گفتنی ها

امر کن بی خانمانت می شویم
راز بگشا محرمانت می شویم
تو سلیمان جهانی رهبرم
هدهد نامه رسان ات می شویم

طبقه بندی موضوعی
پربیننده ترین مطالب

فاطمه، «یک جوان مسلمان ایرانی» است. اینکه می گویم «مسلمان ایرانی» یعنی اول مسلمان است، بعد ایرانی است. ترتیبش مهم است. اولویت بندی دارد. و همه افتخار فاطمه به نامش است. امید که صاحب نامش دستش را بگیرد.