گفتنی ها

گفتنی ها را باید گفت

گفتنی ها را باید گفت

گفتنی ها

امر کن بی خانمانت می شویم
راز بگشا محرمانت می شویم
تو سلیمان جهانی رهبرم
هدهد نامه رسان ات می شویم

طبقه بندی موضوعی
پربیننده ترین مطالب

عرضه در مقابل تقاضا

دوشنبه, ۳ آبان ۱۳۹۵، ۰۹:۰۰ ق.ظ

بسم الله الرحمن الرحیم

شنیدن خبر ضرب و شتم جانباز قطع نخاعی و شیمیایی جیرفتی به اتهام امر به معروف و نهی از منکر خیلی ناراحت کننده بود. مخصوصا اینکه ضارب یک آقا زاده بوده و پدرش که از اعضای شورای شهر جیرفت است از کار پسر حمایت هم کرده! و مخصوصاتر اینکه هنگام ضرب شتم همان تهمت همیشگی به همه جانبازان و خانواده های شهدا زده شده که «شماها دارایی های این مملکت را خورده و برده اید.»!!!

متأسفم از این همه وقاحت و پر رویی! متأسفم.

اینها بهانه ای شد برای اینکه بگویم :

اولا - تا وقتی شرایط به گونه ای هست که آمر به معروف و ناهی از منکر دفاع نمی شود و تا وقتی که ضاربان این افراد آزادانه در اجتماع ول می گردند، اوضاع روز به روز بدتر خواهد شد. و این وظیفه دستگاه قضا را سنگین تر می کند.

دوما - و مهمتر اینکه به بعضی دختران و حتی برخی زنان ما درباره نگاه های مردانه آموزش کافی داده نشده، همچنین به بعضی پسران و گاهی برخی مردان ما شرافت آموزش داده نشده! مردی اگر شریف باشد از دیدن زنی که بی حیاست منزجر خواهد شد. اما متاسفانه بعضی مردان ما گاهی با عنوان «عروسک بازی» برای نگاه های خود توجیه می تراشند غافل از اینکه تا تقاضایی نباشد عرضه ای هم نخواهد بود، تا وقتی که مردان نگاه می کنند زنان روز به روز بی حیاتر می شوند! البته این از گناه زنان بی حیا چیزی کم نمی کند.

و آنقدر بی حیایی و بی شرفی زیاد شده که به جانباز ویلچر نشین قطع نخاعی هم رحم نمی کنند!!! حاشا به مسلمانی ات نامرد!